علائم ایمنی آتش نشانی

از علائم ایمنی آتش نشانی برای مشخص کردن محل تجهیزات آتش نشانی و نقاط فعال زنگ خطر و ... استفاده می شود. با این حال ، در صورت امکان ، تجهیزات آتش نشانی باید در جایی قرار بگیرند که به وضوح قابل مشاهده باشد. مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی (علائم و سیگنالهای ایمنی) ، به رنگ قرمز نیاز دارد تا به عنوان رنگ شناسایی تجهیزات آتش نشانی مورد استفاده قرار گیرد. اگر تجهیزات به خودی خود قرمز باشند ، این نیاز را برآورده می کند. علائم وسایل آتش نشانی شامل مستطیل قرمز یا مربع قرمز است که شکل علائم به رنگ سفید در مرکز قرار دارد.

123مجموع 51 محصول
علائم ایمنی کپسول آب

علائم ایمنی کپسول آب

کد علائم ایمنی : 511
علائم ایمنی کپسول کف

علائم ایمنی کپسول کف

کد علائم ایمنی : 512
علائم ایمنی کپسول پودر

علائم ایمنی کپسول پودر

کد علائم ایمنی : 513
123مجموع 51 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :