علائم ایمنی اطلاعاتی

 گروه علائم ایمنی اطلاعاتی(information sign) مجموعه علائمی هستند که با دو رنگ آبی و سفیدمشخص می شود که یک مربع در بالا و بهمراه شکل علائم اطلاعاتی مربوطه داخل آن و متن فارسی و انگلیسی در کادر زیر مربع قراردارد. اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که علائم ایمنی اطلاعاتی مورد نظر را متناسب بابخش موجود در محل انتخاب کنید و آموزش های لازم برای بازدید کنندگان و کارکنان برای آشنایی با علائم ایمنی  انجام داده و  اطمینان حاصل کنید .علائم ایمنی اطلاعاتی نشان دهنده امکانات ،بخش ها،تجهیزات و ... موجود در محل می باشد تا به افراد حاضر در محل اطلاع رسانی کند.

 
123مجموع 54 محصول
علائم ایمنی مسیر معلولین

علائم ایمنی مسیر معلولین

کد علائم ایمنی : 601
علائم ایمنی خروج

علائم ایمنی خروج

کد علائم ایمنی : 606
علائم ایمنی سطح ناهموار

علائم ایمنی سطح ناهموار

کد علائم ایمنی : 607
علائم ایمنی پلکان

علائم ایمنی پلکان

کد علائم ایمنی : 608
علائم ایمنی اتاق انتظار

علائم ایمنی اتاق انتظار

کد علائم ایمنی : 614
علائم ایمنی حمل و نقل آبی

علائم ایمنی حمل و نقل آبی

کد علائم ایمنی : 616
علائم ایمنی اطلاعات

علائم ایمنی اطلاعات

کد علائم ایمنی : 617
علائم ایمنی آتش خاموش کن

علائم ایمنی آتش خاموش کن

کد علائم ایمنی : 618
علائم ایمنی اتوبوس

علائم ایمنی اتوبوس

کد علائم ایمنی : 619
علائم ایمنی تاکسی

علائم ایمنی تاکسی

کد علائم ایمنی : 620
123مجموع 54 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :