علائم ایمنی بیمارستانی

علائم ایمنی بیمارستانی مخصوص بیمارستان ها و  آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی است. با استفاده از این علائم ایمنی می توانید بخش ها و قسمت های مختلف در بیمارستان را مشخص کنید تا بیماران و پرسنل حاضر در محل بتوانند به راحتی و به سرعت با قسمت های گوناگون بیمارستان آشنا شوند.

12مجموع 29 محصول
علائم ایمنی بستری

علائم ایمنی بستری

کد علائم ایمنی : B01
علائم ایمنی درمان سرپایی

علائم ایمنی درمان سرپایی

کد علائم ایمنی : B02
علائم ایمنی داروخانه

علائم ایمنی داروخانه

کد علائم ایمنی : B03
علائم ایمنی دیابت

علائم ایمنی دیابت

کد علائم ایمنی : B04
علائم ایمنی واکسن

علائم ایمنی واکسن

کد علائم ایمنی : B06
علائم ایمنی تغذیه

علائم ایمنی تغذیه

کد علائم ایمنی : B07
علائم ایمنی آزمایشگاه

علائم ایمنی آزمایشگاه

کد علائم ایمنی : B09
علائم ایمنی بخش قلب

علائم ایمنی بخش قلب

کد علائم ایمنی : B12
علائم ایمنی کلیه

علائم ایمنی کلیه

کد علائم ایمنی : B13
علائم ایمنی بخش داخلی

علائم ایمنی بخش داخلی

کد علائم ایمنی : B14
علائم ایمنی بخش تنفسی

علائم ایمنی بخش تنفسی

کد علائم ایمنی : B15
علائم ایمنی گوش حلق بینی

علائم ایمنی گوش حلق بینی

کد علائم ایمنی : B16
علائم ایمنی عصب شناسی

علائم ایمنی عصب شناسی

کد علائم ایمنی : B17
علائم ایمنی چشم پزشکی

علائم ایمنی چشم پزشکی

کد علائم ایمنی : B18
علائم ایمنی تومور شناسی

علائم ایمنی تومور شناسی

کد علائم ایمنی : B19
علائم ایمنی پاتالوژی

علائم ایمنی پاتالوژی

کد علائم ایمنی : B20
12مجموع 29 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :